لوگو 1
021-83315

درباره ما

از جمله شرکتهای مطرح در زمینه حمل و نقل تجاری است که طی سه دهه گذشته نقش به سزایی در توزیع و جابه جایی محمولات و کالاهای استراتژیک کشور همچون غلات داشته است.این شرکت به سبب در اختیار داشتن 23 شعبه، 81 نمایندگی تحت پوشش، 5 ترمینال با مساحت بیش از 61 هکتار و 10 غرفه در پایانه های باربری کشور، ناوگان گسترده ملکی بیش از 500 دستگاه،مجموعه امکانات تعمیرگاهی مجهز، تاسیسات و مراکز ذخیره ای با ظرفیت بالغ بر 420 هزار تن، با اتخاذ سیاستها و برنامه های هدفمند می تواند به عنوان یکی از شرکتهای توانمند حمل و نقل و لجستیک در سطوح داخلی و بین المللی مطرح باشد. بررسی شاخص¬های عملکردی شرکت حمل و نقل بین¬المللی خلیج فارس در مقایسه با شاخص¬های عملکردی حمل و نقل تجاری سراسر کشور و نیز شرکت¬های حمل و نقل تجاری دولتی حاکی از آن است که علی رغم آنکه این شرکت 3/0 درصد از کل کامیون¬های کشور را در اختیار دارد اما سهمی به اندازه 1.7 درصد در جابجایی محمولات کالایی کشور به خود اختصاص داده است. همچنین با وجود آنکه این شرکت سهمی به اندازه 3/10 درصد از کل کامیون¬های دولتی کشور را در اختیار دارد اما سهم کالایی جابجا شده توسط آن در مقایسه با کل محمولات کالایی جابجا شده توسط شرکت¬های دولتی 36.6 درصد بوده است. ویژگی¬های فوق نشان می¬دهد شرکت به لحاظ پتانسیل مناسب و وجود توانمندی چشمگیر در بین شرکتهای حمل و نقل خصوصی و دولتی از جایگاه خوبی برخوردار است. با توجه به ابلاغیه سیاست¬های کلی و اجرایی اصل 44 قانون اساسی و لزوم واگذاری شرکت¬های دولتی، شرکت حمل و نقل بین¬المللی خلیج فارس نیز به تبعیت از این امر اهتمام خویش را در ورود به بازار رقابتی خدمات پشتیبانی با محوریت حمل و نقل تجاری، معطوف داشته است.


/directory/theme25karikwebcom/editor/page1_pic3.jpg